Nieuws van de HR-CIE / 20 september 2016

Autowassen

De tijdstippen van het autowassen om de jongerenreis naar onze partnergemeente Szentgerice te ondersteunen zijn vanwege andere activiteiten wat aangepast. Het autowassen voor 10 euro per auto is nu ingepland op de zaterdagen 24 september van 10-14 uur en op 8 oktober bij De Ark van 10-15 uur. Op 1 oktober is De Oost afgesloten. Komt u/jij ook langs?

Kledinginzameling

Vorige week is de vrachtauto met vele handen geladen en inmiddels goed aangekomen in Roemenie. Ook vanuit Szentgerice hartelijk dank voor alle aangeleverde kleding, gereedschap, fietsen, elektrische apparatuur etc. Voorlopig zullen wij een tijdje stoppen met verzamelen. Henk Nauta is inmiddels ook verhuisd, zodat het inzameladres Wisentweg 11 is vervallen! We zullen in het kerkblad aangeven wanneer we weer opnieuw gaan beginnen.

Actie Basisschool/Medisch Centrum

De oproep voor een financiële bijdrage om de vloeren in de basisschool op te knappen heeft een beperkt bedrag opgeleverd, maar toch zijn we daar blij mee. Hiervoor is schoolmateriaal zoals verf, papier, kleurpotloden etc. aangeschaft en met het transport meegestuurd. Bij mijn bezoek afgelopen augustus, hoorde ik dat de vloer van de kleutergroep is opgeknapt met geld dat door de burgerlijke gemeente Pasareni, waar Szentgerice onder valt, ter beschikking is gesteld. Dit kwam dus mooi uit.
Al eerder is gemeld dat de tandarts per 1 juli jl. is vertrokken. Hij hield 2 dagdelen per week praktijk in Szentgerice maar kon dat niet meer volhouden vanwege zijn drukker wordende praktijk in een grotere stad. Via ds. Attila Batizan is er snel een nieuwe, jonge tandarts gevonden. Zij heet Julia Szakacs en heeft sinds 3 jaar een praktijk in Tirgu Mures, maar gaat nu ook in Szentgerice beginnen. Momenteel wordt de huidige tandartspraktijk in het Medisch Centrum grondig gerenoveerd door haar man die een aannemings-/stratenmakersbedrijfje heeft.
Wij hebben deze zomer mede namens het bestuur van het Medisch Centrum (de stichting Tiboldi) een beroep op u gedaan om voor dit doel een extra financiële bijdrage over te maken voor vervanging van de zeer oude tandartsstoel, die nog van het Groene Land afkomstig was. Wij zijn verheugd dat er 3200 euro aan giften is overgemaakt! Mede namens de stichting Tiboldi en de nieuwe tandarts onze hartelijke dank. Voor dit bedrag kan de stoel worden vervangen en kan ook een nieuwe compressor en micromotor worden aangeschaft. Zelf heb ik reeds ervaring bij de nieuwe tandarts opgedaan. Ik moest enkele kiezen laten repareren en twee kronen plaatsen. Na overleg met mijn eigen tandarts in Dronten heeft zij dit in augustus uitgevoerd tegen minder dan 25 % van de kosten bij mijn tandarts. Ik heb haar werk onlangs aan mijn tandarts laten zien die daar met een paar opmerkingen tevreden over was. Zo wordt ook een tandartsvakantie in Szentgerice mogelijk!

Nieuw krediet

Deze zomer is het 33e microkrediet uitgegeven voor het fokken van een oud Hongaars varkensras: het Mangalica varken, ook wolvarken genoemd doordat de varkens een vacht als van een wollig schaap hebben. Dit varkensras is bijzonder vanwege de smaak van het vlees, maar ook door het hoge gehalte aan onverzadigde vetzuren in het vlees. Het omega3 gehalte is zelfs minimaal 2 maal hoger dan van vis. Ook in Nederland zijn enkele fokbedrijven met dit Hongaarse ras en zijn er restaurants die dit varkensvlees op de menukaart hebben. Een nadeel is dat dit ras trager groeit en minder biggen werpt. De hogere prijs vanwege de bijzondere eigenschappen moet dit goedmaken. Wij hopen van harte dat ook dit microkrediet haar vruchten mag afwerpen!

Uw fiscaal aftrekbare gift is van harte welkom op rekeningnummer NL04 RABO 0348 118 627 t.n.v. HR-cie Diaconie PG Dronten

Hartelijke groet namens de HR-cie, Gijs van Kruistum, email: gvankruistum@solcon.nl