Kerstkrant Szentgerice 2015

Kerstactie Microkredieten

Ook dit jaar vragen wij aandacht en financiële steun voor het hulpprogramma van microkredieten aan kleine ondernemers in onze partnergemeente Szentgerice. Met de deurcollecte en giften tijdens de kerstperiode maakt u/jij het mogelijk dat de HR-cie. de bewoners van dit dorp kan helpen bij het realiseren van hun ideeën voor de toekomst. Nieuwe kredieten worden verstrekt op basis van een bedrijfsplan dat de instemming heeft van de lokale commissie en na een goed gesprek met de HR-cie. Maximaal kan 5000 euro worden geleend tegen een rente van 2 %. Terugbetaling in 5 jaarlijkse termijnen. De opbrengst van de Kerstactie 2015 en de terug ontvangen aflossingen worden gebruikt voor nieuwe aanvragen in 2016. De economische bedrijvigheid in het dorp wordt zo vergroot en de gezinnen krijgen meer financiële armslag. Ook willen we bereiken dat er minder noodzaak is elders te werken om het gezin te onderhouden.

Zichtbaar blij wordt een nieuw krediet in ontvangst genomen. De echtgenote controleert het contract.

Nieuwe kredieten

In 2015 werden drie nieuwe kredieten verstrekt. Het aantal aanvragen neemt toe en keuzes moeten gemaakt worden. In enkele gevallen werd slechts een deel gegeven als startkapitaal. Zo kon de bouwvakker toch beginnen met de aankoop van gereedschap. Vanuit onze diaconie kreeg de HR-cie. later een extra bijdrage om het gevraagde krediet alsnog te kunnen verstrekken. Vanaf 2006 zijn tot nu toe in totaal 30 kredieten uitgezet voor zeer uiteenlopende projecten, van een kapsalon tot melkkoeien en landbouwmachines, en zijn er 9 volledig terugbetaald. Soms raakt een ondernemer in de problemen en krijgt uitstel van betaling maar vrijwel altijd doet men zijn uiterste best om de schuld alsnog in te lossen.

Inwijding nieuwe pastorie
Op zondag 6 september werd na afloop van een feestelijke kerkdienst de nieuwe pastorie met een aantal toespraken geopend. Er was hoog bezoek van de bisschop die de preek verzorgde, de voorzitter van de classis, predikanten uit omliggende gemeenten, vertegenwoordigers van overheden en raden en 13 geïnteresseerde gemeenteleden uit Dronten. Ter kennismaking was ook onze nieuwe predikante Thea de Ruijter aanwezig. Vele gasten waren in traditionele (Hongaarse) kledij. Tijdens de dienst werd in schriftlezing en liederen de verbondenheid met Dronten uitgedrukt door een Bijbellezing in het Nederlands en een aantal in zowel in het Nederlands als in het Hongaars gezongen liederen. Aad Kruithof heeft namens de Protestantse Gemeente Dronten een Paaskaars aangeboden aan ds. Attila Batizan voor de nieuwe pastorie en sprak daarbij de wens uit dat de kerkenraad in Szentgerice de Paaskaars in de kerk zou ontsteken. De Dronter delegatie was ondergebracht bij verschillende gemeenteleden wat voor een aantal een eerste en bijzondere ervaring was.
Opening nieuwe pastorie onder grote belangstelling.
 
 
Gift Oliebollenactie 2015

De HR-cie. is dit jaar één van de goede doelen van de oliebollenactie 2015. De opbrengst zal gebruikt worden om een deel van de kosten te dragen van het opknappen van enkele woonruimten in het medisch centrum van Szentgerice. De diaconie zegde toe dat zij het bedrag aanvult tot 2.000 euro. In 2015 werd de waterdruk in het medisch centrum gegarandeerd door het slaan van een diepere bron dankzij een gift van de bazar.De stichting Tiboldi beheert het medisch centrum dat in 1999 is geopend met de nodige financiële bijdragen uit Dronten. De stichting Tiboldi richt zich op het belang van de gehele gemeenschap en is heel blij met deze steun. Afgelopen zomer is er een nieuwe huisarts gekomen die ook de nodige ideeën heeft. Tiboldi zal de verdere kosten voor het nodige onderhoud begroten en zeer waarschijnlijk later opnieuw een beroep op ons doen.

Beleef zelf de gastvrijheid en de Hongaarse keuken.
Van 5 tot 12 april 2016 bespreken we in Szentgerice de stand van zaken op de bedrijfjes. De aflossingen worden geïnd en nieuwe aanvragen worden besproken met de ondernemers. Af en toe worden adviezen gegeven via onze tolk Ds. Attila. Ook een verkenning van de omgeving staat op het programma. Wilt u/jij dit proces en de gastvrijheid meemaken? Van harte welkom wanneer u/jij bereid bent op eenvoudige wijze de dagen door te brengen. Veel gemeenteleden kunnen al vertellen over hun beleving. Wist u/jij dat onze Michiel de Ruijter er ook zeer bekend is vanwege de bevrijding van 26 Hongaarse predikanten op 11 februari 1676 die in de tijd van de Contrareformatie als galeislaven waren verkocht aan de Spaanse onderkoning? De tijd van de Reformatie is herkenbaar en is deel van de gemeenschappelijke geschiedenis van Nederland en Hongarije. Het van oorsprong Hongaarse dorp Szentgerice ligt in Transsylvanië dat in 1920 bij Roemenië is ingelijfd, zo voelen ze het daar nog steeds. Meer informatie is bij de commissieleden verkrijgbaar.

Afscheidsmaal april 2015: ontmoet bekende gezichten!
 
Jeugdreis in herfstvakantie 2016
Bij voldoende belangstelling willen we opnieuw een reis naar Szentgerice organiseren. De reis zal plaats vinden in de herfstvakantie van zowel regio Noord als Midden, die loopt van zaterdag 15 t/m zondag 23 oktober 2016. Heb je belangstelling om mee te gaan? Eventueel als begeleidende ouder(s)? Geef je dan alvast op bij Willem Tijsseling of een ander commissielid. Wij zorgen voor een boeiend programma voor zowel de jongere als wat oudere jeugd. De reis gaat door bij een minimale deelname van 10 jongeren.
 
Samenwerking diaconieën.
Onze diaconie steunt met kleine giften de noodvraag die af en toe in onze partnergemeente te horen is. De plaatselijke diaconie werd geadviseerd om een plan te maken voor acties in de komende jaren. Steun aan ouderen en/of scholieren? Zes aanvragen voor een aanvulling in studiekosten werden al ontvangen. De diaconie in Dronten reserveerde een bedrag in haar begroting. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, geldt ook voor dit dorp. De lokale diaconie heeft weinig middelen, ook niet voor ouderen. Vanuit Szentgerice is gevraagd om voor ouderen een kerstpakket te verzorgen.
 
Kledingtransport en opslagruimte
In juli 2016 wordt er weer een transport van kleding en andere hulpgoederen zoals fietsen en klein gereedschap, uitgevoerd. Ook zijn er bij het vorige transport uit een gift spulletjes meegegaan voor de plaatselijke basisschool zoals verf, klei en papier. Voordat we met het inzamelen gaan beginnen zoeken we eerst circa 50 m2 centrale opslagruimte in een schuur/loods. Wie wil ons daarmee helpen?
 
HONGARIJE-ROEMENIË COMMISSIE
Gijs van Kruistum, voorzitter, tel. 312163, email: gvankruistum@solcon.nl
Henk Nauta, penningmeester, tel. 312848, email: henkentinekenauta@versatel.nl
Saskia Kramer, lid en contactpersoon diaconie, tel. 06 24935836, email: saskia.kramer@xs4all.nl
Willem Tijsseling, lid, tel. 06 28157599, email: w.tijsseling@agroweb.nl.
Jan Vermeer, lid, tel. 317861, email: j.vermeer19@chello.nl
Arthur van Wijk, lid, tel. 380944, email: a.van.wijk@niag.nl
Kijk ook op www.pgdronten.nl of mail naar
Giften aan HR-cie.
De HR-commissie is geheel afhankelijk van uw giften. Uw gift is fiscaal aftrekbaar en onder vermelding van Kerstactie 2015 van harte welkom op onze rekening:
NL04 RABO 0348 118 627 t.n.v. HR-cie Diaconie PG Dronten.