Augustus 2017 - Terugblik

Jongerenreis Roemenie

Na een intensieve week zijn de jongeren en begeleiders uit onze partnergemeente Szentgerice vorige week dinsdag 29 augustus weer vertrokken. Het was een mooie week van ontmoeting met de Dronter jongeren en kennismaking met onze cultuur, geloofsbeleving en gewoontes. Het weer was de hele week prachtig zonder een druppel regen, waardoor alle activiteiten volgens plan konden worden uitgevoerd. De reis naar Dronten begon al met een bijzondere ervaring. De meeste jongeren, maar ook de begeleiders, uitgezonderd Attila, hadden zelfs niet eerder gevlogen! Bij aankomst op dinsdag 22 augustus in Dronten werden onze broers en zussen uit Szentgerice van harte welkom geheten en ˋverdeeldˋ over de gastgezinnnen. Jongeren en gastgezinnen moesten eerst nog aan elkaar wennen, ook al vanwege de taalbarrière, maar dit werd snel beter.

Activiteiten

Het programma startte op woensdag 23 augustus met een fietstocht naar Elburg  waar de voormalige Synagoge werd bezocht, en afgesloten met een stadswandeling. Veel jongeren hadden niet eerder zoˋn lange afstand gefietst. Na een kort strandbezoek werd de dag in De Ark afgesloten met nader kennismaken, het zingen van enkele liederen en afsluitend gebed.

Op donderdag 24 augustus werd Open Hof bezocht, de gemeente Dronten en De Meerpaal. Op alle plekken werd de groep enthousiast ontvangen en rondgeleid. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in De Ark. Gastgezinnen en anderen hadden de lekkerste maaltijden gekookt, zeer gevarieerd, van stamppot andijvie tot nasi. Het was allemaal erg lekker.

Op vrijdag 25 augustus is met de trein naar Amsterdam gereisd en het Anne Frank Huis bezocht en langs markante plekken en gebouwen in het centrum gelopen, o.a. de beurs van Berlage, de Dam, de grachten, het Begijnenhofje. Daarna doorgetreind naar Zandvoort aan Zee met een strandbezoek, waar door liefhebbers nog even werd gezwommen. Voor een aantal jongeren was het strand en de zee ook al een aparte ervaring.

Zaterdag 26 augustus is de Bataviawerf bezocht en museum Het Nieuwe Land. Het in aanbouw zijnde vlaggeschip ˋDe Zeven Provinciënˋ van Michiel de Ruyter heeft voor de Hongaarstalige Roemenen een speciale betekenis. Ook was er tijd om in Bataviastad even te winkelen. In Ketelhaven werd het schutten van een zeiljacht bekeken met het grote verschil in waterstand tussen het Ketelmeer en de Poldervaart achter de sluis. Een geanimeerde BBQ besloot deze dag, waarbij je kon merken dat er al heel wat meer interactie tussen jongeren van Dronten en Szentgerice was ontstaan en tussen jongeren en gastgezinnen.

Op zondagochtend 27 augustus vierden we de gezamenlijke en feestelijke kerkdienst in De Ark. Daarna had iedereen op deze prachtige en warme zondag vrijaf. Voetballen en recreëren in het Wisentbos, bloemen plukken bij Hannekes pluktuin en gezamenlijk eten of fonduën van groepen jongeren bij gastgezinnen maakten deze zondag onvergetelijk.

Maandag 28 augustus was alweer de laatste dag met een gastvrije ontvangst en rondleiding op de boerderij van Ben Barkema, een bezoek aan de Voedselbank, afgesloten met een Hongaarse goulash maaltijd met alle jongeren en de gastgezinnen in De Ark. De echte Hongaarse goulash werd onder leiding van de vrouwelijke begeleiders gekookt en smaakte uitstekend.

Op dinsdagochtend 29 augustus rond 12.00 uur werd de groep uitgezwaaid na een korte viering in de kerkzaal van De Ark. Rond 22.00 uur kregen we bericht van Attila dat de groep gezond en wel was aangekomen in Szentgerice. Tussendoor was het bekijken van het diepploegen met gigantische trekkers  op een perceel bij de fam. Van den Pol ook een belevenis. De proefboerderij van de Aeres Hogeschool was zeer interessant. Verder werden voor belangstellende jongeren bezoekjes ingepland aan een imkerij en een uitzendbureau.

Feestelijke kerkdienst

Zondagochtend 27 augustus werd in een goed gevulde kerkzaal in De Ark onze geloofsverbondenheid gevierd in de gezamenlijke kerkdienst onder leiding van pastoraal werker Gert den Boef en ds. Attila Batizan. Prachtige liederen met bekende melodieën in het Nederlands en Hongaars werden gezongen, de schuldbelijdenis van Calvijn werd voorgedragen, deze wordt in onze partnergemeente elke zondag voorgelezen, en werd gepreekt uit Matteus 16; De navolging van Jezus. Ds. Attila Batizan gaf  in kort bestek een toelichting op de historische banden die in de tijd na de reformatie zijn ontstaan tussen de kerken van Nederland en Hongarije. Zie hiervoor het kerkblad van afgelopen week. Als Protestantse Gemeente van Dronten vieren wij onze 30 jarige verbinding met Szentgerice in Transsylvanië, het Hongaarstalige deel van Roemenië. Tot slot werd door organist Harry Hamer, tot verrassing van onze gasten, het Hongaarse volkslied gespeeld. Direct na afloop van de dienst is door jongeren uit Szentgerice een folder uitgedeeld met de uitnodiging om mee te doen aan het project: Plant 500 bomen in Szentgerice. Tijdens het koffie/thee drinken was het gezellig druk en waren er vele feestelijke ontmoetingen.

Plant 500 bomen in Szentgerice

In het kader van 500 jaar Reformatie heeft de kerkenraad van onze partnergemeente het plan gemaakt om 500 bomen te planten in Szentgerice. Dit project is bedoeld om extra inkomsten voor de instandhouding van kerk en gemeente in Szentgerice te verwerven. Het project bestaat uit het planten van 500 bomen op eigen grond van de kerk: 300 walnootbomen, 100 appelbomen en 100 perenbomen. Inmiddels kunnen uit eigen acties en subsidies 150 bomen worden aangekocht. Nu wordt ook hulp gevraagd van gemeenteleden in Dronten. Graag willen wij ons inzetten voor dit project en vragen wij als Hongarije-Roemenië Commissie u/jou ome één of meer bomen te sponsoren met een gift van minimaal 20 euro per boom. Uw/jouw naam wordt dan vermeld bij de gesponsorde bo(o)m(en). Inmiddels is door een gemeentelid en gepensioneerd vruchtbomenkweker ondersteuning in de vorm van advies en levering van een flink aantal fruitbomen toegezegd waarvoor hartelijk dank! In een feestelijke actie worden op maandag 30 oktober 2017 de eerste bomen in Szentgerice geplant. Jullie aanwezigheid wordt op hoge prijs gesteld, voor huisvesting wordt zorggedragen!

Belangstelling om dit boomplantfeest mee te maken? Mail je naam door naar het algemene e-mailadres van de HR-commissie: hr-commissie@pgdronten.nl. In principe zal dit bezoek aan Szentgerice in de periode zaterdag 28 oktober (heenreis) tot dinsdag 31 oktober (terugreis) vallen.

Een fiscaal aftrekbare gift van minimaal 20 euro of een veelvoud daarvan voor 1 of meer bomen voor dit project kan worden overgemaakt op:

NL04RABO 03481 18 627 t.n.v. HR-cie Diaconie PG Dronten onder vermelding van: gift bomenactie. Graag de naam of meerdere namen vermelden die bij de gesponsorde bomen moeten worden geplaatst.

Hartelijk dank voor uw/jouw support en medewerking! Kijk op de website: hrc.pgdronten.nl voor meer nieuws en informatie, fotoˋs, krantenartikelen en interviews over het bezoek. Vooral op de Facebook pagina https://www.facebook.com/groups/hrcie2017/ zijn erg veel foto's terug te vinden.

Dankwoord

Het geeft een warm gevoel dat vele gemeenteleden hebben meegewerkt om het bezoek van onze broers en zusters uit Szentgerice tot een succes te maken. Gastgezinnen, chauffeurs, koks, koster, professionele fotograaf, kerkenraad, pastores, teveel om op te noemen, maar allen zeer hartelijk dank! Goed te ervaren dat door deze jeugdreis de onderlinge verbondenheid en gemeenschapszin sterker wordt. Wij danken onze Heer voor het welslagen van deze reis! Inmiddels heeft ds. Attila Batizan onze jongeren uitgenodigd voor een volgend tegenbezoek aan Szentgerice.

Hartelijke groet namens de HR-cie, Saskia Kramer